Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Šonedēļ, 29.02.-05.03.2016.

Dežūrē: 10. klase
Dežūrskolotāja: Ineta Balode
VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina- pirmdien,trešdien
A.Ratiņš- otrdien
J.Šāvējs-ceturtdien
D.Šulcs- piektdien

 

29.02.11.55 Klašu vecāko padome pie direktores
29.02.-05.03. NORDPLUS programmas projekta TREE skolēnu apmaiņas mācību brauciens uz Nemenčines Gediminas ģimnāziju Viļņas rajonā Lietuvā- 20 skolēni; sk.Jolanta Glāzere, Gunita Kundrate
03.03. 12.00 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2016” Cēsīs CBJC- 10.kl.ansamblis; sk.Liena Vaļģe
04.03. Skolā psihologs

 

Iekšējā kontrole:
Kvalifikācijas celšanas kursi!
Gatavošanās skolas 70 gadu jubilejai- ”Mana skola”
Gatavošanās mācību priekšmetu olimpiādēm
Gatavošanās VPD 12.kl.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.