Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 28.12.2017.-12.01.2018

ŠONEDĒĻ,28.12.2017.-12.01.2018.
VEIKSMĪGU 2018. GADU !

Dežūrē: 11.II klase
Dežūrskolotājas: I-Rudīte Jaksta;II- Rasma Gansone;III-Zariņa-Roma-
nova;IV-Jerumāne; V-Kalniņa-Eglīte

VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina-pirmdien, otrdien
A.Ratiņš- trešdien
J.Šāvējs- ceturtdien
D.Šulcs- piektdien

27.12. VVS gada pārskats Rīgā- U.Logina
28.12. Konference-pieredzes apmaiņa ,, Meklējam darītāju”Priekuļu vsk.- interesenti
29.12. Metodisko apvienību vadītāji Cēsīs IP- A.Ratiņš, L.Lorence, J.Šāvējs, V.Zariņa-Romanova
05.01. 10.00 Pedagoģiskās padomes sēde, pieredzes apmaiņa ,,Mācību satura kompetenču projekts”- koordinators A.Ratiņš, vadības , pirmsskolas, sākumskolas, 7.-9.kl. un vidusskolas skolotāju komandu prezentācijas; AKTUALITĀTES
08.01. 10.55 Klašu vecāko sanāksme pie direktores
08.01. Sākas konkurss LABAS KĀRTĪBAS ŽETONI 5., 6., 7.kl.
10.01. ( trešdienā) 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde par 1. semestra darba rezultātiem- A.Ratiņš, kl.audz.
13.01. KOMPETENČU projekts 7.-9.kl.sk. Rīgā- J.Šāvējs ar komandu
12.01. Apvienoto novadu vēstures olimpiāde Priekuļu vsk.- komanda, sk.I.Elksne
12.01. Skolā psiholoģe L.Rozenova

Copyright © 2016. All Rights Reserved.