Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 12.-16.03.2018.

SKOLĒNU BRĪVDIENAS 1.-11.klasei

Makulatūras vākšana- L.Lorence
12.-16.03. NORDPLUS kultūras projekts Levangerā Norvēģijā- 11.kl., sk.Rudīte Jaksta, Ineta Elksne

13.03. Angļu val.CE 12.klasei- vadība, G.Kundrate, I.Balode
15.03. Krievu val.CE 12.klasei Vecpiebalgā- I.Balode
14.03. Folkloras grupu skate Rankā- I.Damroze, L.Skutāne
16.03. Skolotāju konference ,, Gandrīz ideāla skola” ar Rolandu Ozolu par caurvijām - Cēsu 2. pamatskolā
16.03. KOMPETENČU projekts pirmsskolai Rīgā- L.Upmale un komanda

Gatavojamies:
19.03. KOMPETENČU projekts 7.-9.kl.Rīgā- J.Šāvējs un komanda
20.03. 15.30
Pedagoģiskās padomes sēde par ATESTĀCIJAS rezultātiem- A.Ratiņš, kl.audz.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.