Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 09.-15.04.2018.

Dežūrē: 8.I klase

Dežūrskolotāja: Daiga Rubene

VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina- pirmdien, otrdien
A.Ratiņš-trešdien
J.Šāvējs- ceturtdien
D.Šulcs- piektdien

09.04. 10.55 Klašu vecāko padome direktores kabinetā
09.-11.04. Projekts BRISELĒ kā BALVA sk.Jolantai Glāzerei par skolēnu sagatavošanu literārajiem konkursiem valsts līmenī
09.04. Karjeras projekts 9.-12.kl. - Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti- 3. un 5. st. ITC( skat.stundu sarakstu)
11.04. Apvienoto novadu 1.-2. klašu olimpiāde - komanda, sk.L.Upmale
11.04. 13.55 Tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Daci Judinu 9.-12.kl.
11.04. 15.30 Skolas vadības sēde
12.04. MŪSU SKOLĀ pieredzes apmaiņas seminārs par KOMPETENČU projektu Smiltenes un apvienotā Amatas novada dabaszinību cikla skolotājiem- Liene Lorence un komanda
13.04. 13.00 Jāņa Sudrabkalna miniatūru konkursa noslēgums Jāņa skolā- valodu MK- J.Glāzere un latviešu valodas skolotājas
15.04. Tautisko deju skate CATA – jauniešu deju kolektīvs( 9.-12.kl.sk.)- L.Skutāne, D.Alksnīte

GATAVOŠANĀS:
GADA koncertam 20.04.2018.
ERASMUS+ projekta mobilitātēm Portugālē, Spānijā, Jaunpiebalgā, Turcijā

Copyright © 2016. All Rights Reserved.