Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 16.-22.04.2018.

Dežūrē: 8.II klase

Dežūrskolotājas: I,IV,V-Lorence;II-Vaļģe;III-Kļaviņa

VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina- pirmdien, otrdien
A.Ratiņš-piektdien, sestdien
J.Šāvējs- ceturtdien
D.Šulcs- trešdien

16.04. 10.55 Klašu vecāko padome direktores kabinetā
16.un 17.04. OECD PĒTĪJUMS mūsu skolā- A.Ratiņš, J.Šāvējs, I.Ciekurzne
17.04. KOMPETENČU projekts Smiltenē- A.Ratiņš un komanda
( jomu pārstāvji)
17.04. 16.00 ERASMUS+ sanāksme Portugāles braucienam un sanāksmei Jaunpiebalgā- skolēni, skolotāji, vecāki- V.Zariņa-Romanova
19.04. Skolā psiholoģe L.Rozenova
20.04. 19.00 SKOLAS GADA ATSKAITES KONCERTS KN- kolektīvs ( skat.pienākumus)
21.04. Skolas ZPD konference- A.Ratiņš, dalībnieki, konsultanti
22.04. Folkloras kolektīvu skate Rīgā- I.Damroze, L.Skutāne, D.Alksnīte

GATAVOŠANĀS:
GADA koncertam 20.04.2018.
ERASMUS+ projekta mobilitātēm Portugālē, Spānijā, Jaunpiebalgā, Turcijā

Copyright © 2016. All Rights Reserved.