Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 14.-18.05.2018.

Dežūrē: 6.II klase
Dežūrskolotāja: V.Johansone

VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina- pirmdien, trešdien
A.Ratiņš-otrdien
J.Šāvējs- ceturtdien
D.Šulcs- piektdien

14.05. 10.55 Klašu vecāko padome direktores kabinetā- dienasgrāmatu pārbaude- LABIE DARBI- vērtēšana; Žetonu skaitīšana 5.-7.kl.
14.-15.05. ERASMUS+ (PALS) aktivitātes Latvijā- Ventspilī un Rīgā- V.Zariņa-Romanova, L.Lorence, L.Grobiņa
14.05. Nodarbība ,, Izpratnes veidošana par profesijas izvēli” 1.-4.kl.- Jolanta Priede karjeras atbalsta projekta ietvaros
15.05. Mācību brauciens uz Rīgu sākumskolai kā balva- L.Upmale
15.05. Vieglatlētika Cēsīs- komanda, sk.S.Vlodare
15.05. pusdienu starpbrīdī klašu audzinātāju MK direktores kab.- G.Kundrate, U.Logina
16.05. KOMPETENČU projekta seminārs Valmierā- A.Ratiņš, komanda un citu skolu skolotāji
17.05. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde par 9. un 12.klasi, mācību līdzekļu saraksta apstiprināšana- ziņo A.Ratiņš, V.Johansone, J.Glāzere un I.Balode ar mazajiem pedagoģiskajiem kolektīviem; piedalās VISI skolotāji
18.05. PĒDĒJĀ SKOLAS ZVANA diena 9. un 12. klasei- 1., 8., 11.kl., sk. R.Jaksta, D.Rubene, J.Beķere
19.05. ,,Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānos- I.Damroze un folkloras kopa

GATAVOŠANĀS:
Pēdējā zvana dienai un m.g. noslēgumam

Copyright © 2016. All Rights Reserved.