Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 29.10.2018.-02.11.2018.

ŠONEDĒĻ 29.10.2018.-02.11.2018.
DEŽŪRĒ: 7.(I). KLASE SK. G. Kundrate
VADĪBAS DEŽURAS:
Trešdiena, Ceturtdiena Ieva Ciekurzne
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņs
Piektdiena: Dainis Šulcs
29.10.- 8.30 – skolotāju informatīvā sanāksme skolotāju istaba –direktors A. Ratiņš
10.55. Klašu vecāko sanāksme – direktors A. Ratiņš
01.11.-15.30 Pedagoģiskās padomes sēde – Atestācijas rezultāti.
26.10.-05.11. Profesionālās pilnveides kursos Spānijā, Tenerifē Erasmus+ projekta “Mācīsimies mācīt 21. gs. skolā”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046776 ietvaros skolotāji Jānis Šāvējs, Maija Apsīte, Laima Upmale
30.10. Klases vakars 6. Klasei – sk. I. Ciekurzne
02.11. Metodiķu kursi Cēsu pilsētas vidusskola- Ieva Ciekurzne, Liene Lorence, Velga Zariņa – Romanova
30.10. Angļu valodas olimpiāde Priekuļu vidusskolā- Sk. Gunita Kundrate, Velga Zariņa – Romanova Piedalās: Adrians Vīķelis -10.kl., Aleksandrs Grigorjevs – 10. Kl., Nora Marija Misiņa – 11. Kl., Liene Zaķe -11. Kl., Kaspars Žēpers – 12. Kl., Kristīne Baltkaula – 12. Kl.
31.10. LIZDA Sanāksme Cēsīs – sk. Ineta Elksne
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Gatavosimies Latvijas 100-gadei- stendu noformēšana klašu kolektīviem
Audzināšanas darba plāni MK vadītāji, kl. audzinātāji
Individuālie darba plāni izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām

Copyright © 2016. All Rights Reserved.