Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 05.11.2018.-09.11.2018.

ŠONEDĒĻ 05.11.2018.-09.11.2018.
DEŽŪRĒ: 7.(II). KLASE SK. V. Kļaviņa (II,III,IV) sk. B. Kalniņa – Eglīte (I,V)
VADĪBAS DEŽURAS:
Pirmdiena, Trešdiena: Arnis Ratiņs
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena: Dainis Šulcs
Piektdiena: Jānis Šāvējs
05.11.- 8.30 – skolotāju informatīvā sanāksme skolotāju istaba –direktors A. Ratiņš
10.55. Klašu vecāko sanāksme – direktors A. Ratiņš
06.11.-15.20 Mazie pedagoģiskie kolektīvi Ričards Knāķis –
9. Kl., Indulis Ivo Kirkenšteins – 9. Kl. sk. D. Rubene, priekšmetu skolotāji, I. Ciekurzne
06.11. 15.45 MK klašu audzinātājiem ( Ziemassvētki, “Skolas soma u.c) – I. Ciekurzne, G. Kundrate
05.11. Profesionālās pilnveides kursos Spānijā, Tenerifē Erasmus+ projekta “Mācīsimies mācīt 21. gs. skolā”, projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046776 ietvaros skolotāji Jānis Šāvējs, Maija Apsīte, Laima Upmale
07.11. Rīga sk. Ieva Ciekurzne Profesionālās pilnveides kursi darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem.
02.11. Metodiķu kursi Cēsu pilsētas vidusskola- Ieva Ciekurzne, Liene Lorence, Velga Zariņa – Romanova
10.11. Vidzemes debašu turnīrs Cēsu Valsts ģimnāzijā
sk. Ineta Elksne Piedalās: Adrians Vīķelis -10.kl., Aleksandrs Grigorjevs – 10. Kl., Nora Marija Misiņa – 10. Kl., Samanta Terēze Spirģe -10. Kl., Krista Kundrate -10. Kl.
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Gatavosimies Latvijas 100-gadei- stendu noformēšana klašu kolektīviem
Priekšlikumi skolas attīstības plānam un audzināšanas darbam
Audzināšanas darba plāni MK vadītāji, kl. audzinātāji
Individuālie darba plāni izglītojamajiem ar speciālajām izglītības programmām

Copyright © 2016. All Rights Reserved.