Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

2 nedēļas, 04.-15.04.2016.

2 nedēļas,04.-15.04.2016.


Dežūrē: 6.I , 6.II klase
Dežūrskolotājas: 04.-08.04.Daiga Rubene
11.-15.04. Kalvāne-I,III,V;Kalniņa E.-II;Jerumāne-IV

 

VADĪBAS DEŽŪRAS:
U.Logina- pirmdien,otrdien,trešdien
A.Ratiņš- pirmdien,otrdien,trešdien
J.Šāvējs-ceturtdien
D.Šulcs-piektdien

 

05.04. PAVASARA DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽA- kl.audz., pr.sk.
04.04. 8.45 Mazais pedagoģiskais kolektīvs: 5.kl.:Alvis Tiltiņš; 9.kl.:Alens Rozītis, Matīss Grasimovičs, Matīss Jefimovs;kl.audz., A.Ratiņš
04.04.un 11.04.11.55 Klašu vecāko padome pie direktores
05.04. 15.30 Informatīvā sanāksme: salidojums; atziņas no “Gandrīz ideāla skola”; pieredze Gruzijā-humānā pedagoģija- Z.Althabere, O.Ivaņina
06.04.”Gudrs ,vēl gudrāks”TV Rīgā- 5.kl.Endija Romanova, vecāki, Z.Althabere, 5.kl.atbalstītāji
07.04. Apvienoto novadu informātikas olimpiāde 5.-9.kl.Priekuļos- J.Šāvējs,S.Pakule,I.Ciekurzne
07.04. Vides projekts”Zaļā misija: klimats”- 9.-12.kl.- sk.L.Lorence, MK-R.Jaksta, A.Ratiņš
07.04. 17.00 “Koncerts pirms LUX( Luksemburgas)” KN-interesenti
08.04. Apvienoto novadu meiteņu mājturības olimpiāde Priekuļos- M.Apsīte
09.04. Jūrniecības konkurss ENKURS Rīgā- 12.kl., S.Vlodare,G.Kundrate
08.-12.04. Koncertturneja folkloras kopai LUKSEMBURGĀ- D.Circene,D.Alksnīte, U.Logina; 6.kl.: Justīne Skutāne, Ance Urbāne; 7.kl.: Samanta Spirģe,Beāte Bišere-Valdemiere,Ernests Damroze,Kristaps Eihentāls,Adrians Vīķelis
11.04. ZPD mazie lasījumi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā- J.Glāzere, skolēni
12.04. Metodiskais darbs- mācību līdzekļi, slodzes 2016./2017.m.g.
13.04. PILOTEKSĀMENS 12.kl.FIZIKĀ
15.04. J.Sudrabkalna MINIATŪRU konkursa noslēgums – Valodu MK- J.Glāzere, A.Ķīķere, Z.Althabere
15.04. Apvienoto novadu 6.un 8.kl.angļu val.olimpiāde Priekuļos- S.Kalvāne

 

Iekšējā kontrole:
Profesionālās pilnveides kursi!
Gatavošanās skolas 70 gadu jubilejai- ”Mana skola”

Copyright © 2016. All Rights Reserved.