Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 24.-28.04.2017.

Dežūrē: 6.II klase

Dežūrskolotājas:I-Kalniņa;II-Apsīte;III,V-Zariņa;IV-Tropa

VADĪBAS DEŽŪRAS:

U.Logina-pirmdien,otrdien

J.Šāvējs-ceturtdien

D.Šulcs-trešdien,piektdien

ZONAS, sab.d.d.- kl.audz., D.Brikmane

 

24.04. 10.55 Klašu vecāko padome pie direktores

25.04. 14.00 Apvienoto novadu mācību olimpiāžu laureātu godināšana,, Prātu grūstīšanās” Priekuļu KN; izbraukšana 12.30 no skolas- aicinātie skolēni un skolotāji ( skat.ielūgumu)

25.04. Vidzemes novada vizuālās mākslas konkursa ,, Toņi un pustoņi” noslēgums Mazsalacā- 5.kl.B.Lazda, A.Sorokina; sk.B.Kalniņa-Eglīte

26.04. Skolas ZPD konference- skolēni un darbu vadītāji, konsultanti

26.04. Literārā konkursa noslēgums Rīgā- A.Zariņa, A.Lazdiņa; sk.Z.Althabere

27.04. Konference,, Domāt”( SKOLA 2030)- Rīgā Gaismas pilī- J.Šāvējs

27.04. ZZ čempionāts Valmierā- 5.,8.,9.kl.- G.Kundrate, J.Glāzere, I.Bērziņa

28.04. ZZ čempionāts Valmierā 10.kl.- R.Jaksta

28.04. 18.00 GADA KONCERTS- tautisko deju skate KN- kolektīvs

( skat.pienākumus)

28.04. BEIDZAS ,,Labas kārtības žetonu” konkurss

Iekšējā kontrole:

Gatavošanās GADA KONCERTAM, tautisko deju kolektīvu skatei 28.04.

Gatavošanās ERASMUS+ ( PALS) skolotāju mācību braucienam uz Itāliju 01.-08.05.2017.

Gatavošanās tautisko deju festivālam Velsā 11.-15.05.2017.- 6.-8.kl.deju kolektīvs,, Piebaldzēni”

Copyright © 2016. All Rights Reserved.