Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ, 29.-31.05.2017.

Dežūrē: 10.klase

Dežūrskolotājas: Rudīte Jaksta; II-Rasma Gansone

VADĪBAS DEŽŪRAS:

U.Logina- otrdien

A.Ratiņš- trešdien

J.Šāvējs- ceturtdien

D.Šulcs-pirmdien, piektdien

EKSĀMENI- skat.grafiku

Sab.d.d.- kl.audz., D.Brikmane

APTAUJA mācību satura kompetenču projektā SKOLOTĀJIEM, SKOLĒNIEM, VECĀKIEM- J.Šāvējs

29.05.10.55 Klašu vecāko padome pie direktores

29.05. 12.30 Sporta diena( futbols, volejbols)- organizē 11.klase

29.05. 16.00 Jaunpiebalgas vsk.un Vecpiebalgas vsk. SKOLĒNU PAŠPĀRVALŽU draudzības vakars mūsu skolā- D.Pelše, sk.I.Elksne

29.-30.05. Pārgājienā Jaunpiebalgā un Rankā 7.kl.-D.Rubene

30.05. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde par pārcelšanas klašu skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē, papildus mācību pasākumiem; 6.kl.diagnost.darbu rezultātiem matemātikā, latv.v., dabaszinībās- VISI skolotāji

30.05.-05.06.ERASMUS+KA2 “ I`m Planning my Future” skolēnu un skolotāju no Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas, Portugāles projekta nedēļa Latvijā, Jaunpiebalgā - V.Zariņa-Romanova un projekta komanda- skat.plānu un pienākumus

31.05. 9.00 2016./2017.m.g. noslēguma pasākums, apbalvošana; ERASMUS+ valstu un skolu prezentācijas, sportiskas aktivitātes, liecības- A.Ratiņš, kl.audz., projekta grupa

31.05. 18.00 m.g.noslēguma pasākums 1.-4.kl. kultūras namā- L.Upmale, kl.audz.

03.-04.06. ,,Latvju bērni danci veda” Kuldīgā- deju kolektīva ,, Piebaldzēni” visas grupas- L.Skutāne, D.Alksnīte, L.Upmale u.c.

Vecākiem- Datu aizsardzības dokuments parakstīšanai

Copyright © 2016. All Rights Reserved.