Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolēnu sasniegumi 2017./2018. gadā

paldies

A. Ķirškalnei veltītajā atmiņu tēlojumu konkursā “Pie saulespuķes pieturos” piedalījās:

Kristīne Baltkaula 11.kl. – 1. vieta
Kristiāna Pogule 11.kl. – 2. vieta

Sk. Jolanta Glāzere

Kristiāna Annija Spirģe – 12.kl.

Sk. Aija Ķīķere

 

 

Kārlim Skalbem veltītajā literārajā konkursā piedalījās:

Evelīna Brikmane 5.kl. – 3. vieta
Sk. Aija Ķīķere

Daniela Macola 7.kl. – 3. vieta
Justīne Skutāne 8.kl.
Sk. Zane Althabere

Ance Lazdiņa 6.kl.
Samanta Spirģe 9.kl.
Sk. Jolanta Glāzere

 

 

“Olimpiskās dienas 2017” radošo darbu konkursā piedalījās:

Lotārs Jānis Dzenža 9.kl.

Sk. Jolanta Glāzere

Foto konkursā piedalījās:

Kristīne Baltkaula 11.kl.

 

 

Praktisko uzdevumu un erudīcijas sacensībās “Kurmis” piedalījās un ieguva
1. vietu:

Daniela Macola 7.kl.
Annija Rēdmane 8.kl.
Adrians Vīķelis 9.kl.
Aleksandrs Grigorjevs 9.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 9.kl.

Sk. Ineta Elksne

 

 

Vidzemes debašu turnīrā piedalījās:

Elīna Millere 11.kl.
Haralds Šrēders 11.kl.
Izabella Kvecko 11.kl.

Sk. Ineta Elksne

 

 

Literāro darbu konkursā “Mans stūrītis Latvijas” piedalījās:

Elīza Seržāne 5.kl. – 3.vieta
Sk. Aija Ķīķere

Lāsma Slaidiņa 7.kl. – 1.vieta
Lāsma Ciekurzne 7.kl. – 1.vieta
Kate Smilga 7.kl. – 2.vieta
Daniela Macola 7.kl. – 3.vieta
Justīne Skutāne 8.kl. – atzinība
Sk. Zane Althabere

Krista Marta Kundrate 9.kl. – 1.vieta
Samanta Terēze Spirģe 9.kl. – 2.vieta
Sk.Jolanta Glāzere

 

 

Apgāda Zvaigzne ABC un rakstnieces Rutas Svažas izsludinātajā konkursā par labāko stāsta “Pazudušais salavecītis” nobeigumu piedalījās 6. klases skolnieces:

Zanda Loginova
Tīna Rukmane
Dagnija Novicka
Ance Liliāna Lazdiņa

Sk.Jolanta Glāzere

 

 

A.Upītim veltītajā literārajā konkursā piedalījās:

Liene Slaidiņa 9.kl. - atzinība
Kristiāna Pogule 11.kl. – atzinība
Viktorija Brikmane 11.kl.

Sk. Jolanta Glāzere

Lāsma Slaidiņa 7.kl.
Elizabete Zariņa 8.kl.

Sk. Zane Althabere

 

 

Gunāram Astram veltītajā konkursā “Sirdī ticot Latvijai” piedalījās un iekļuva finālā:

Harita Auziņa 9.kl
Sk. Jolanta Glāzere

 

 

Apvienoto novadu bioloģijas olimpiādē piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – 2.vieta
Adrians Vīķelis 9.kl. – 3.vieta
Krista Marta Kundrate 9.kl. – atzinība
Anna Marija Kārkliņa 9.kl.
Karīna Azace 10.kl. – 3.vieta
Liene Zaķe 10.kl. – atzinība
Nora Marija Misiņa 10.kl.
Elīna Millere 11.kl. – 1.vieta
Kristiāna Pogule 11.kl. – 3.vieta
Viktorija Brikmane 11.kl.
Rūdolfs Dolmanis-Dravants 12.kl.
Roberts Ruško 12.kl.
Jūlija Postolati 12.kl.
Sk.Daiga Rubene

 

 

R.Mūkam veltītajā Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkursā piedalījās:

Daniels Millers 6.kl. – atzinība
Līga Daniela Kīne 6.kl.
Gerda Johansone 6.kl.
Krista Marta Kundrate 9.kl. – 2. vieta
Marta Marika Irša 11.kl.
Sk.Jolanta Glāzere
Lāsma Slaidiņa 7.kl. – 1. vieta
Kate Smilga 7.kl. – atzinība
Lāsma Ciekurzne 7.kl. – atzinība
Daniela Macola 7.kl. – atzinība
Elizabete Zariņa 8.kl. – atzinība
Kristiāna Beķere 7.kl.
Ēriks Ralfs Blaubergs 8.kl.
Sk.Zane Althabere
Kristiāna Annija Spirģe 12.kl.
Evelīna Brikmane 5.kl.
Sk.Aija Ķīķere

 

 

Eseju konkursā “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem” piedalījās:

Liene Slaidiņa 9.kl.
Samanta Terēze Spirģe 9.kl.
Marta Marika Irša 11.kl.

Sk. Jolanta Glāzere

 

 

Valkas novada literārās apvienības izsludinātajā literārajā konkursā “Doma izgaismo vārdu” piedalījās:

Aelita Traupele 8.kl.
Ēriks Ralfs Blaubergs 8.kl.
Sk. Zane Althabere

Marta Marika Irša 11.kl.
Sk. Jolanta Glāzere

 

 

Ilzes Dobeles un apgāda “Zvaigzne ABC” rīkotajā jaunrades konkursā piedalījās:

Daniela Macola 7.kl.

Sk. Zane Althabere

 

 

Apvienoto novadu vēstures olimpiādē piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – atzinība
Adrians Vīķelis 9.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 9.kl.
Harita Auziņa 9.kl.
Roberts Ruško 12.kl.
Sabīne Ābelniece 12.kl.

Sk. Ineta Elksne

 

 

Apvienoto novadu latiešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījās:

Diāna Ozoliņa 8.kl.
Edvīns Liberts 8.kl.
Sk. Zane Althabere

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – 3. vieta
Lotārs Jānis Dzenža 9.kl. – atzinība
Sk. Jolanta Glāzere

 

 

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2018” 1. kārtā piedalījās
6. klases meitenes:

Tīna Rukmane
Karolīna Pogule
Zanda Loginova
Kate Marta Vīksna
Agnija Ziedāre
Sk. Liena Vaļģe

 

 

Apvienoto novadu fizikas olimpiādē piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – 2.vieta

Adrians Vīķelis 9.kl.

Sk. Liene Lorence

 

 

Apvienoto novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm piedalījās:

Ance Liliāna Lazdiņa 6.kl. – atzinība
Harita Auziņa 9.kl.
Daniela Bormane 6.kl.
Lelde Ješkina 5.kl.
Karlīna Miška 5.kl.

Sk. Maija Apsīte

 

 

Valsts atklātajā angļu valodas olimpiādē piedalījās:

Endija Romanova 7.kl. – atzinība
Annija Bedeice 7.kl.

Sk. Velga Zariņa-Romanova

 

 

Apvienoto novadu ekonomikas olimpiādē piedalījās:

Kristīne Baltkaula 11.kl. – atzinība
Sinka Amanda 11.kl.
Ābelniece Sabīne 12.kl.
Jūlija Postolati 12.kl.

Sk. Ieva Ciekurzne

 

 

Apvienoto novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē piedalījās:

Kristiāna Pogule 11kl. – 3. vieta
Kristīne Baltkaula 11.kl.
Elīna Millere 11.kl.

Sk. Jolanta Glāzere

Kristiāna Annija Spirģe 12.kl.

Sk. Aija Ķīķere

 

 

Apvienoto novadu ķīmijas olimpiādē piedalījās:

Lotārs Jānis Dzenža 9.kl. – 3.vieta
Aleksandrs Grigorjevs 9.kl.
Adrians Vīķelis 9.kl.

Sk. Arnis Ratiņš

 

 

Apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē pamatskolai piedalījās:

Daniela Macola 7.kl. – 2. vieta
Diāna Ozoliņa 8.kl.
Elīna Vilkauša 8.kl.
Ēriks Ralfs Blaubergs 8.kl.
Adrians Vīķelis 9.kl.
Sk. Ineta Balode

 

 

Apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē vidusskolai piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – 1.vieta
Elīna Millere 11.kl. – 2.vieta
Viktorija Brikmane 11.kl.
Anna Marija Gajevika 12.kl. – atzinība
Jūlija Postolati 12.kl.

Sk. Ineta Balode

 

 

Volejbola sacensībās “top! kauss” 1. posmā piedalījās:

Mārcis Klapars 11.kl.
Artis Peilāns 11.kl.
Roberts Ruško 12.kl.
Edžus Nedēļa 12.kl.
Rūdolfs Dolmanis – Dravants 12.kl.
Mareks Varzilovs 12.kl.
Sk. Aivars Stankēvičs

 

 

Apvienoto novadu 5. – 8.klašu matemātikas olimpiādē piedalījās:

Evelīna Brikmane 5.kl.
Ance Liliāna Lazdiņa 6.kl. – atzinība
Veronika Monika Stūriška 6.kl.
Regnārs Šteins 6.kl.
Raivis Broks 6.kl.
Gerda Johansone 6.kl.
Karlīna Lazda 7.kl.

Sk. Iveta Bērziņa

 

 

34. Valsts atklātajā fizikas olimpiādē piedalījās:

Adrians Vīķelis 9.kl.
Aleksandrs Grigorjevs 9.kl.
Lotārs Jānis Dzenža 9.kl.
Kristaps Eihentāls 9.kl.
Kristiāna Pogule 11.kl.
Elīna Millere 11.kl.
Rūdolfs Dolmanis-Dravants 12.kl.
Sk. Liene Lorence

 

 

Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Kas manu tautu dara stipru” piedalījās:

Elizabete Zariņa 8.kl. – 2.vieta
Lāsma Slaidiņa 7.kl.
Lāsma Ciekurzne 7.kl.
Daniela Macola 7.kl.
sk.Zane Althabere

Daniels Millers 6.kl.
sk.Jolanta Glāzere

Ernests Damroze 9.kl.
Sk.Baiba Kalniņa-Eglīte

 

 

Apvienoto novadu 6. un 8.klašu angļu valodas olimpiādē piedalījās:

Eduards Šrēders 6.kl. – 3. vieta
Regnārs Šteins 6.kl. – atzinība
Sk.Gunita Kundrate

Justīne Skutāne 8.kl. – atzinība
Ričards Knāķis 8.kl.
Sk. Velga Zariņa-Romanova

 

 

Apvienoto novadu matemātikas konkursā 5. un 6. klasei “Hei matemātiķi” piedalījās:

Tīna Rukmane 6.kl. – atzinība
Raivis Broks 6.kl. – atzinība
Kate Marta Vīksna 6.kl.
Lelde Ješkina 5.kl.

Sk. Ieva Ciekurzne, Rudīte Jaksta

 

 

Apvienoto novadu ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās:

Aleksandrs Grigorjevs 9.kl. – 2.vieta
Sk.Inga Jerumāne

Nora Marija Misiņa 10.kl.
Kristiāna Pogule 11.kl.
Ričards Andis Pērkons 11.kl.
Haralds Šrēders 11.kl.
Monta Santa Graudiņa 11.kl.
Rūdolfs Dolmanis – Dravants 12.kl.
Sk.Rasma Gansone

Copyright © 2016. All Rights Reserved.