Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji

 

 

Zane Althabere Latviešu valoda, literatūra
Maija Apsīte Mājturība un tehnoloģijas
Zinta Arahovska Pirmsskola
Dace Avotiņa Pirmsskola
Ineta Balode Krievu valoda, Vācu valoda
Judīte Beķere Sākumskolas skolotāja, logopēde
Iveta Bērziņa Matemātika
Ilva Bobrova Pirmsskola
Māra Brasava Pirmsskola
Ieva Ciekurzne Matemātika, informātika, Ekonomika
Inese Dzene Pirmsskola
Evija Dapševiča Pirmsskola
Ineta Elksne Politika, Ētika, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Psiholoģija
Rasma Gansone Ģeogrāfija
Jolanta Glāzere Latviešu valoda, literatūra
Marija Grigorjeva 1.klases pagarinātās dienas grupa
Lelde Grobiņa Jauniešu centra vadītāja
Ruta Intenberga Sākumskolas skolotāja
Rudīte Jaksta Matemātika
Inga Jerumāne Ģeogrāfija
Vēsma Johansone Novada mācība, bibliotekāre
Baiba Kalniņa Vizuālā māksla
Gunita Kundrate Angļu valoda
Aija Ķīķere Latviešu valoda, Literatūra
Liene Lorence Fizika, Ķīmija, Veselības mācība
Dace Mačukāne Sākumskolas skolotāja
Daiga Melece Sākumskolas skolotāja
Alda Ozere Sociālais pedagogs
Sandra Pupure
Informātika, Programmēšana
Sarma Petrovska Mūzika
Vineta Pogule Pirmsskola
Arnis Ratiņš Ķīmija, vides zinības, bioloģija
Daiga Rubene Bioloģija, dabaszinības
Aija Sila Mūzika
Lāsma Skutāne Taut. Dejas
Aivars Stankevičs Sports
Jānis Šāvējs Informātika
Valdis Krams
Mājturība un tehnoloģijas
Laima Upmale Sākumskolas skolotāja
Liena Vaļģe Mūzika
Dzintars Vīksna Mūzika, perkusijas
Māra Vīksna Mūzika, koris
Sarmīte Vlodare Sports
Velga Zariņa-Romanova Angļu valoda
Jānis Žagariņš Mūzika
Ieva Damroze Mūzika
Vita Kļaviņa Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Sociālās zinības
Aivars Ontužāns
Jaunsargi
Sanda Pogule Pirmskola
Mārīte Sietiņa Pirmskola
Inga Rubene Pirmskola

 

2016 sakumskola

 

2016 pirmskola

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.