Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolas vadība

Jaunpiebalgas vidusskolas vadība

Direktore - Ulla Logina

Vietnieki:

Direktora vietnieks izglītības jomā (vidusskolā) - Arnis Ratiņš

Direktora vietniece izglītības jomā (sākumskolā) - Laima Upmale

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā - Dainis Šulcs

Direktora vietnieks izglītības jomā  (informācijas tehnoloģijas) - Jānis Šāvējs


 

2016 skolas vadiba

Copyright © 2016. All Rights Reserved.